تبلیغات
آوا همیشه تنهاست!!!

آوا همیشه تنهاست!!!

به نام او...

بنام کسی که انسان را آفرید برای عاشق شدن و گریه کردن در فراغ آن...+ نوشته شده در 5 تیر 91 ساعت 10:41 ق.ظ توسط سینا c0mment()برید بدید

به بعضیام باید گفت:

آقا ما ندید بدید

شما برید بدید...


+ نوشته شده در 11 فروردین 93 ساعت 04:25 ب.ظ توسط سینا c0mment()چرا خدا؟؟

معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد : سارا ..... !

دخترک خودش را جمع و جور کرد ، سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز

 معلم کشید و با صدای لرزان گفت :

بله خانم؟


معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می زد ، به چشمهای سیاه و مظلوم دخترک

 خیره شد و داد زد : (چند بار بگم

مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ ها؟


فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه ی بی انظباطش باهاش

صحبت کنم )


دخترک چانه لرزانش را جمع کرد... بغضش را به زحمت قورت داد و آرام گفت :


خانوم... مادرم مریضه... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن... اونوقت میشه

 مامانم رو بستری کنیم که دیگه از

 گلوش خون نیاد... اونوقت میشه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تاصبح

 گریه نکنه...

اونوقت... اونوقت قول داده

اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و

 توش بنویسم...! اونوقت قول می دم

مشقامو تمیز بنویسم ...!


معلم صندلیش را به سمت تخته چرخاند و گفت : بشین سارا... و کاسه

اشک چشمش روی گونه خالی شد ...!


+ نوشته شده در 19 اسفند 92 ساعت 04:04 ب.ظ توسط سینا c0mment()در حدی نیستی که..

شما در حدی نیستی که بخوای واسه ما دشواری درست کنی.....آره عزیزم

+ نوشته شده در 3 اسفند 92 ساعت 07:50 ب.ظ توسط سینا c0mment()ب سلامتی همه پسرا....

بسلامتی پسرها فک میکنی پسرا خسته نشدن؟

به سلامتی پسرها همیشه به یه تیکه آهن فروخته شدن


به سلامتی پسرها وقتی پولی تو جیبشون نبوده محل هیچی بهشون نذاشتن


به سلامتی پسرها از بیکاری از بی پولی


به سلامتی پسرها رو هرکی دس گذاشتن یا بچه مایه دارا ازشون گرفتنش

 یا یکی اومد از گذشته ننگین طرف واسشون
تعریف کرد

به سلامتی پسرها بخدا اونام کم آوردن اما غرور مردونشون اجازه نمیده بیاین جار

 بزننن!


بسلامتی همه پسرا که همه چی رو توو خودشون حبس میکنن...

(خواهشا پسرایی ک این پستو میخونن...کامنت بزارن...)


+ نوشته شده در 26 بهمن 92 ساعت 08:52 ب.ظ توسط سینا c0mment()عکس هایش...

امروزعکسهایش رامیسوزانم...


کاری ک مدت هاعکسهایش بامن میکند...

(با تشکر از سحر خانوم)+ نوشته شده در 19 بهمن 92 ساعت 08:49 ب.ظ توسط سینا c0mment()دوستت دارم ممنوع....

دیگه به کسی نمیگم دوستت دارم...


انگار دوستت دارم های من خداحافظ شنیده میشن....!!!


+ نوشته شده در 16 بهمن 92 ساعت 06:41 ب.ظ توسط سینا c0mment()هی پسر....

هی پسرى !!! که کار امروزت بازی با دل دختراست ...
.
.
و دیدن اشکاشون حس شاخ بودن بهت میده ...
.
.
فردا پدر خواهی شد !!!
.
.
اشکهای دخترت کمرت را میشکند !


+ نوشته شده در 18 دی 92 ساعت 05:31 ب.ظ توسط سینا c0mment()پسر باید باشی تا بفهمی...

پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی پــول گــرفــتــنــ ازپــدر

چــقــدرســخــتــه ...

پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی 2ســال

تــنــهــای تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدرسـخـتـه...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی دلــهــره ی شــغــل آیــنــده

داشــتــنــ چــقــدرســخــتــه ...

پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی از

دســتــ دادنِ عــشــقــتــ بــخــاطــرپــول چــقــدر ســخــتــه ...

پــســربــایــد بــاشــی تابــفــهــمــی بــوق زدن پــشــتــِ مــاشــیــنِ

عــروسِ عــشــقـــتـــ چـــه حــالــی داره ...

پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی خــوردنِ

بــُغــض بــرای ایــنــکـــه مــســخــرتـــ نــکــنـــن کـــه داره گــریــه

میـــکــنــه چــــــــقــــــدر ســــخـــــتـــــه ...


+ نوشته شده در 25 آذر 92 ساعت 05:34 ب.ظ توسط سینا c0mment()حس قشنگ...

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..

یکی که بهش اعتماد داری ..

بهت اعتماد داره ..

از دلتنگی هاش برات میگه ..

از دلتنگی هات براش میگی ..

آروم میشه ..

آروم میشی ..

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..

این حس مثل قطره های بارون پاکه ..


+ نوشته شده در 25 آذر 92 ساعت 05:26 ب.ظ توسط سینا c0mment()چشماشو بست و رفت....

بغض داری؟اروم نیستی؟

دلت براش تنگ شده؟؟

حوصله هیچ کس و نداری

حالا یاد اون لحطه ایی بیوفت

ک ....

اون همه بیقراری های تورو دید

اما.....

چشماشو بست و رفت....


+ نوشته شده در 23 آذر 92 ساعت 01:19 ق.ظ توسط سینا c0mment().: تعداد کل صفحات 7 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]